دریافت تاییدیه کتاب گنجینه تزیینات لباس و خیاطی هنرآذین از مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران