دریافت نشان منتخب مهارت در رشته طراحی و دوخت از مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران