کلاسهای آموزشی

گلهای بافتنی
کلاژ پارچه
سفره های مذهبی
آشپزی
گلدوزی با دست
گلدوزی با دست
کافی شاپ
کلاژ تيتانيوم
کافی شاپ
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
ساخت ظروف با کاغذ باطله
تابلوهای حجمی و نما برجسته
گلهای ایتالیایی