کلاسهای آموزشی

تزئین جعبه های کادوئی
تکنیکهای پلیمر
هفت سین
روبان دوزی
تزئین جعبه های کادوئی
برجسته کاری فلز
گیپور بافی
گلهای ایتالیایی
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
کیکهای فانتزی
بستنی
گلهای الیافی
نقاشی روی لباس