کلاسهای آموزشی

کلاژ روبان
کلاژ کاموا
سفره های مذهبی
هفت سین
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
تکنیک تیفانی
متال فلاور
نقاشی روی پارچه
گلدوزی با چرخ
گیپور بافی
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
گلهای الیافی