کلاسهای آموزشی

گلهای الیافی
روبان دوزی
دسر
بستنی
گلهای الیافی
گلهای بلندر
بستنی
تزئین جعبه های کادوئی
تسبيح
وایر نیت
کلاژ تيتانيوم
سفره عقد
گیفت، یادبود و کادویی