کلاسهای آموزشی

کلاژ روبان
نقاشی روی صورت
گلهای الیافی
شمع سازی
دورچینهای غذا
گلهای الیافی
گلهای ایتالیایی
کلاژ کاموا
منبت مقوا
سفره های مذهبی
گیپور بافی
باتیک
تزئین جعبه های کادوئی
تکنیکهای پلیمر
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
روبان دوزی
کلاژ روبان
نقاشی روی پارچه
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
بستنی
دورچینهای غذا
آشپزی
کلاژ تيتانيوم
گلهای بلندر
گلهای بافتنی
گیفت، یادبود و کادویی
سفره های مذهبی
هویه کاری
گلهای بلندر
گلدورک