کلاسهای آموزشی

تزئین جعبه های کادوئی
پچ ورک
منبت مقوا
روبان دوزی
آشپزی
گل خشک
سفره عقد
وایر نیت
تکنیک تیفانی
گلهای بافتنی
تکنیکهای پلیمر
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
نقاشی روی لباس
گیپور بافی
تابلوهای حجمی و نما برجسته
تزئینات لباس
کهنه کاری ظروف
برجسته کاری فلز
کافی شاپ
کلاژ روبان
گلهای کریستال
روبان دوزی
متال فلاور
کافی شاپ
روبان دوزی
نما سرامیک
تزئینات صابون
گلهای الیافی
تزئین جعبه های کادوئی