کلاسهای آموزشی

گلهای ایتالیایی
گلهای بلندر
ساخت ظروف با کاغذ باطله
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
کهنه کاری ظروف
بستنی
منجوق بافی
روبان دوزی
آشپزی
آشپزی
کلاژ روبان
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
نقاشی تک ضربه ای ( وانستروک )
تابلوهای حجمی و نما برجسته
نقاشی روی شیشه
گلهای پارچه ای
روبان دوزی
روبان دوزی
گلهای کریستال
تزئینات شب یلدا
تابلوهای حجمی و نما برجسته
شمع سازی
آشپزی
گلهای بافتنی
کلاژ روبان
شمع سازی
گلهای بلندر
هویه کاری
عروسک سازی
سفره های مذهبی