کلاسهای آموزشی

گلهای کریستال
تابلوهای حجمی و نما برجسته
نقاشی روی دیوار
دورچینهای غذا
تزئینات ولنتاین
هفت سین
نقاشی روی پارچه
گلدورک
وایر نیت
کریستال بافی
کلاژ روبان
هفت سین
بستنی
تزئین جعبه های کادوئی
تزئین جعبه های کادوئی
بستنی
متال فلاور
تاج و دسته گل عروس
سفره های مذهبی
تزئین جعبه های کادوئی
گلهای ایتالیایی
هویه کاری
گلهای کریستال
روبان دوزی
روبان دوزی
قنادی مدرن، شیرینی های تر و خشک
ست آشپزخانه
گلدورک
آشپزی
سفره های مذهبی