کلاسهای آموزشی

منجوق بافی
آشپزی
برجسته کاری فلز
کیکهای فانتزی
هویه کاری
گلدورک
میوه آرایی و حکاکی میوه
روبان دوزی
عروسک سازی
میوه آرایی و حکاکی میوه
تزئینات شب یلدا
سیسمونی کودک
سفره های مذهبی
تزئینات شب یلدا
روبان دوزی
گلهای الیافی
کلاژ روبان
گلدوزی با دست
گلهای کریستال
هویه کاری
کلاژ روبان
نقاشی روی صورت
گیفت، یادبود و کادویی
پچ ورک
شمع سازی
میوه آرایی و حکاکی میوه
کلاژ پارچه
نقاشی روی پارچه
کلاژ روبان
گلدوزی با چرخ